SPRÅKBOKHANDELN - Lund

Försäljningsvillkor


franskabokhandeln

Inköpsvillkor.

Priser
Priserna på alla böcker är angivna i SEK (svenska kronor) inkl. moms (f.n. 6%). Momsen går att se under "varukorg" och läggs automatiskt på då beställning görs. Priserna uppdateras löpande. Större förändringar i valutakurser och/eller i våra leverantörers försäljningsvillkor kan påverka priserna uppåt eller neråt.

Rabatter
ordervärdesrabatt ordervärde: 3.000-7.499 kr: 5 % 7.500 kr eller mer: 10 % Titelrabatt: 5 % vid köp av minst 20 exemplar av samma titel

Fast rabatt: för kunder som köper för minst 12.000 kr/år Särskilda villkor gäller för bokhandlare

De olika typerna av rabatter kan ej kombineras. Vi tillämpar den mest förmånliga rabattypen.
franskabokhandeln
Fraktkostnader
I samband med beställningen på vår Web Shop, beräknar programmet fram den totala fraktkostnaden (portokostnaden plus eventuell förpacknings- och hanteringskostnad, se nedan). Vi väljer det lämpligaste och billigaste fraktalternativet (Posten, Schenker eller DHL). Skulle leveransen behöva delas i flera sändningar p.g.a. att vi inte har alla böcker i lager, begränsas fraktdebiteringen till det belopp som anges i vår hemsida vid beställningen, även om den faktiska frakten blir högre.

Förpackning och hantering Utöver portokostnader debiteras 12 kr för förpackning och hantering vid beställning under 300 kr.

Betalningsvillkor Varorna levereras normalt mot faktura. Vi kan även välja att skicka varorna mot postförskott alt. mot förskottsbetalning.

Privatpersoner i Sverige skall betala våra fakturor senast 10 dagar efter fakturadatum.

Vid fakturering till större kunder (skolor, bibliotek, återförsäljare, företag, kommuner) gäller 30 dagar netto från fakturadatum. För bokhandlare är betalningsvillkoren fri leveransmånad plus 20 dagar netto.
Leveranser till kunder utanför Sverige sker mot förskottsbetalning via kort alternativt girering genom bank.

Om en faktura inte blir betald senast på förfallodatum skickar vi en påminnelse, och i samband med den kan en påminnelseavgift upp till 40 kronor tillkomma.
Betalningen sker normalt till bankgiro eller plusgiro som anges på fakturan. Var vänlig ange fakturanumret.

Leveranstid
Beställningar till vår Web Shop levereras normalt omgående eller inom max 3 arbetsdagar. Ej lagerförda böcker levereras inom 2 till 5 veckor. I enstaka fall kan leveranstiden sträcka sig längre än så p.g.a. förhållanden som vi inte rår över såsom att boken exempelvis är under omtryckning.

Restnotering
Om alla i beställningen ingående artiklar inte kan levereras vid samma tillfälle, utfärdar vi gällande restnotering (senare leverans) på ej levererade artiklar, med information om beräknad leveranstid. Om Ni inte är intresserad av en kompletterande leverans, bör Ni kontakta oss omgående för annullering av restnoterade artiklar. Ni kan också meddela oss i samband med beställningen att ni endas vill ha böcker som kan levereras senast ett visst datum.

Avbeställning
Böcker som ej ingår i vårt ordinarie sortiment kan inte kostnadsfritt avbeställas om ordern redan har sänts till vår(a) leverantör(er). För böcker som vi måste returnera till vår(a) leverantör(er) debiterar vi frakt (fram och tillbaka) och hanteringskostnader. Observera att fraktkostnader från och till utlandet är höga och kan kosta hälften av boken/böckernas värde eller mer.

Reklamation
Er beställning, såsom vår leverans, är bindande. Eventuell reklamation ska vara oss tillhanda senast 10 dagar efter varans mottagande. Fel eller brister i våra leveranser åtgärdas ofta med ersättningsleverans.

Retur
Skulle retur behöva tillgripas, tar Ni kontakt med oss i Lund.
Returer godkänns för defekta böcker (ex. sidor utan tryck, sidor som saknas eller som finns dubbelt). I dessa fall byter vi mot ett felfritt exemplar, men krediterar inte.

Vi kan inte acceptera retur av specialbeställda böcker.

För böcker som ingår i vårt ordinarie lagersortiment kan vi godkänna retur inom 15 dagar efter fakturadatum. Ni tar kontakt med oss för godkännande av returen. Vi krediterar då varuvärdet men inte fraktkostnader. Kunder står för både fraktkostnaden fram och tillbaka.
Utöver fraktkostnad debiteras 30 kronor i returavgift.

Har en beställd bok inte kommit inom 3 månader efter beställningsdatum eller beställningsbekräftelse äger kunden rätt att annullera sin beställning. När vi får en beställd bok så sent som efter 3 månader brukar vi dock fråga kunden om beställningen fortfarande gäller innan vi skickar boken.

Vid transportskada skall mottagaren reklamera till transportören inom 7 dagar och kontakta respektive försäkringsbolag.

Ej uthämtade paket
Om vi får ett paket i retur p.g.a. att kunden som har beställt böckerna inte har hämtat sändningen debiteras 200 kr för att täcka frakt och hanteringskostnader.

Viktigt
Planera och genomför beställningen noggrant medan den befinner sig i ?varukorgen?, d.v.s. innan den skickas till oss. Där går att lägga till eller ta bort böcker, öka eller minska antalet, o.s.v. Verifiera sedan att korrekt alternativ för leverans och betalning valts.

Omfattande beställningar
För att undvika dröjsmål i våra leveranser i samband med omfattande beställningar rekommenderas att dessa görs i god tid med information om önskat leveransdatum. I synnerhet rekommenderar vi till studenter att inte vänta kursstartsdatum med att skicka sina beställningar ? om du beställer ett par veckor före kursstart har du betydligt bättre chans att få samtliga böcker i tid.

GDPR
Franska Bokhandeln/ Språkbokhandeln tar behandlingen av dina personuppgifter på stort allvar. Vi vill att du ska veta när vi uppbär personuppgifter samt hur vi behandlar dessa. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att vi på Franska Bokhandeln/ Språkbokhandeln, men även våra externa samarbetsparter, efterlever tillämplig personuppgiftslagstiftning (såsom Dataskyddsförordningen).

När du besöker vår hemsidan www.sprakbokhandeln.se:
Vi har genom ditt besök på vår hemsida inte kännedom om din identitet och lagrar inte någon information som kan härledas till dig.

Om du eller din organisation beställer hos oss, så kommer vi dock att behandla vissa av dina personuppgifter, främst ditt namn och dina kontaktuppgifter, i syfte att kunna tillhandahålla beställningen. Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter till oss, men vi kan inte möta din begäran om vi inte erhåller personuppgifterna.

Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för att marknadsföra oss mot dig om du har visat intresse för oss och våra tjänster genom exempelvis att beställer varor eller begära information från oss.

Personuppgifter som sparas enligt ovan överförs till annan personuppgiftsansvarig endast om det är lagstadgat eller ifall domstolsutslag förordnar Franska Bokhandeln/ Språkbokhandeln att utge informationen Franska Bokhandeln/ Språkbokhandeln använder emellanåt olika tjänsteleverantörer för att driva sin verksamhet och kan komma att föra över personuppgifterna till dem. Exempel på sådana är leverantörer av datasystem och lagringsutrymme. Sådana leverantörer behandlar personuppgifterna på uppdrag av och enligt Franska Bokhandeln/ Språkbokhandelns instruktioner och utgör således personuppgiftsbiträden Franska Bokhandeln/ Språkbokhandeln, dvs. behandlar personuppgifterna för Franska Bokhandeln/ Språkbokhandelns räkning.

Skydd av minderåriga
Personer som är yngre än 18 år ska inte utan föräldrars eller målsmans samtycke överföra personuppgifter till oss. Vi samlar inte in några personuppgifter från barn och ungdomar. Vi samlar inte in sådana uppgifter avsiktligt och överför dem därför inte heller till tredje man.

Länkar till andra webbsidor
Vår hemsidan innehåller länkar till andra webbsidor som andra företag och/eller personer ansvarar för. Vi har inget ansvar för att ansvariga för andra sidor eventuellt inte efterkommer bestämmelser om behandling av personuppgifter.

Kontakt
För ytterligare information om Franska Bokhandeln/ Språkbokhandeln behandling av personuppgifter står vi till ditt förfogande under info@sprakbokhandeln.se.